poniedziałek, 14 październik 2019

Konferencja „Zawodowcy - zawodowcom - razem budujmy lepszą przyszłość” - szczegółowy harmonogram konferencji.

"50 lat minęło ..." - Ryszard Chylarecki, Exalo Drilling w Pile.

"Czy to czas zawodowców?" - Grzegorz Bogacz, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

"Zatrudnię..." - Danuta Żynda, Zakłady Mięsne w Śmiłowie.

Strona 5 z 7

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.