poniedziałek, 14 październik 2019

Wordle - aplikacja online do generowania „chmury wyrazów”

Posted On sobota, 10 październik 2015 07:48 Napisane przez Izabela Okrzesik - Frąckowiak

Wordle to bezpłatna aplikacja online do generowania "chmury wyrazów". Chmury dają większą wagę niż słowa, które pojawiają się w tekście źródłowym. Można stworzyć chmury z różnymi czcionkami, wzorami i kolorami. Można je wydrukować lub zapisać do galerii Wordle.

Wordle dostępny za pośrednictwem strony internetowej http://www.wordle.net/

Na górze znajduje się pasek menu Opcje.

Aby uruchomić aplikację, należy wejść do zakładki Create.

Wklej kilka tekstów. Można zapisać w oknie lub bezpośrednio wklejać tekst. Wprowadź adres URL dowolnego bloga lub jakąkolwiek inną stronę internetową.
Opcja ta pozwala na chmurę słów na blogu lub stronie. Skopiuj adres URL, wklej go w polu i naciśnij przycisk Wyślij. Strona jest odpowiedzialna do wytworzenia chmury słowa w oparciu o wagę hierarchiczną.

W górnej części obrazu obserwujemy pasek menu zawierający opcje edycji chmury.

Edycja: pozwala cofnąć lub ponowić zmiany.

Język:

Czcionki:

Układ:

Kolor:

W dolnej części chmury znajduje się przycisk  Print - drukowanie chmury słów.
Uwaga! Może pojawić się komunikat programu, który chce uzyskać zezwolenie na dostęp do menu drukowania.

Losowo: ustawienia formatu, czcionki, orientacji, koloru i struktury.

Wystarczy nacisnąć przycisk znajdujący się w dolnej części okna i chmura radykalnie zmienia wygląd.

Zapisz się do galerii publicznej. Opcja pozwala na publikowanie chmury utworzonej w galerii publicznej. Obraz staje się w pełni publiczny w sieci i nie może być usunięty.

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.