poniedziałek, 14 październik 2019

NoteBookCast - wirtualna tablica

Posted On czwartek, 29 październik 2015 07:38 Napisane przez Anna Dagmara Pozierak

NoteBookCast to wirtualna, darmowa tablica, współpracująca z dowolnymi urządzeniami bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Uczniowie, nie opuszczając ławki mogą umieszczać na niej swoje odpowiedzi/wypowiedzi, a efekt widzi cała klasa!
Chcesz ożywić lekcję, a nie masz pomysłu jak to zrobić?

Włącz wirtualna tablicę i zaskocz swoich uczniów!

Największym atutem narzędzia jest (uwaga!) możliwość przyłączenia się do edycji tablicy każdego kogo zaprosimy (niestety do 10 osób). Współtwórz tablicę ze swoimi uczniami! Po przygotowaniu/utworzeniu tablicy program wygeneruje kod, poprzez który nasi uczniowie przyłączą się do pracy bez potrzeby rejestracji. Włącz wirtualną tablicę i zaproś swoich uczniów do współtworzenia lekcji (niekoniecznie na lekcji!)
Dodatkowo podczas pracy narzędzie daje nam możliwość czatu, gdzie możemy toczyć dodatkową dyskusję.

Zaczynamy!

Rejestracja

Do tworzenia wirtualnej tablicy, nie potrzebna jest rejestracja, natomiast jeżeli chcemy edytować/udostępniać tablicę należy założyć konto.
Wchodzimy na stronę internetową: https://www.notebookcast.com/

Klikamy Sign up

Uzupełniamy po kolei:

* Nazwa
* Imię
* Nazwisko
* Wpisujemy nasz adres email
* Wybieramy hasło do naszego konta - hasło powinno mieć minimum 8 znaków
* Powtarzamy hasło
* Zaznaczamy czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną

I klikamy submit
Możemy się zalogować korzystając ze swojego konta facebookowego - login with facebook.

Tworzenie tablicy

Aby utworzyć nowa tablicę klikamy Create an online whiteboar.

i wypełniamy formularz

* Rozmiar
* Rozmiar tablicy
* Nadajemy tytuł
* Opis naszej tablicy

Jeszcze tylko kilka elementów kosmetycznych:

Color - kolor. Wybieramy kolor naszego pisadła.

Paper - wybieramy tło naszej tablicy.

* Małe kwadraty
* Duże kwadraty
* Linie
* Białe tło

Line width - wybieramy grubość pisania.

Tools - Narzędzia.

* Pencil - ołówek
* Laser pointer - wskaźnik laserowy
* Add image - dodaj zdjęcie
* Board capture - przechwytywanie/zdjęcie forum
* Draw eraser  - gumka
* Image eraser - obraz gumki
* Clear bard - wyczyść wszystko

Shapes - kształty.

* Kółko
* Linia
* Kwadrat

Chat - Narzędzie czatu.

Nasza tablica umożliwia nam również opcję czatu, gdzie możemy dyskutować poza tablicą.

Invite - zaproś.

Tutaj generujemy kod, który udostępniamy naszym uczniom
Uczniowie wchodzą na stronę internetową https://www.notebookcast.com/ i bez logowania przyłączają się do tablicy.
Program wygenerował również link, do naszej tablicy.

Dla ucznia

Uczniowie wchodzą na stronę internetową: https://www.notebookcast.com/ i klikają wejście online za pomocą kodu.

Teraz tylko należy wpisać swoją nazwę i wygenerowany wcześniej kod kliknąć Submit i gotowe!

Otwiera się wspólna tablica i zaczynamy…

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.