sobota, 24 sierpień 2019

Film uskrzydla - innowacja filmowa w gimnazjum

Posted On piątek, 27 listopad 2015 10:05 Napisane przez Beata Lipowicz

Wprowadzenie powyższej innowacji pedagogicznej na III etapie edukacyjnym zostało poprzedzone diagnozą istniejącej sytuacji w szkole. Zaplecze filmowe w naszym gimnazjum istnieje już od kilku lat, działa klub filmowy, od dwóch lat realizujemy etiudy filmowe w ramach uczniowskich projektów edukacyjnych.

Wyposażyliśmy pracownię multimedialną i zgromadziliśmy filmotekę. Ja, jako prowadząca zajęcia, uzupełniłam swoją edukację, zdobywając w 2013r. świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Warszawskiej Szkoły Filmowej. Dodatkowo rozpoczęłam kurs internetowy Filmoteki Szkolnej, który, mam taką nadzieję, wzbogaci mój warsztat interpretacyjny i metodyczny związany z edukacją filmową. Młodzież chętnie i aktywnie korzysta z tych zajęć. Do tej pory jednak film w naszej szkole docierał do uczniów ambitnych i wymagających, ponieważ podobne inicjatywy wymagały określonej dojrzałości i wiedzy.

Innowacja pedagogiczna, którą zaproponowałam, jest dostosowana do poziomu wszystkich uczniów. Wprowadzone zajęcia filmowe mają na celu nauczyć odbioru i rozumienia dzieła filmowego w sposób systematyczny i systemowy nawet najmniej zainteresowanego uczestnictwem w kulturze ucznia. Kolejnym celem warsztatów jest kształcenie twórczej postawy młodego człowieka, który z „obserwatora” ma szansę stać się „uczestnikiem” procesu twórczego. Wykorzystując najpopularniejsze w XXI wieku medium, będzie miał okazję wyrazić swoje emocje, sformułować lęki czy zaprotestować wobec otaczających go zjawisk (tworzenie etiud filmowych).

„III etap edukacyjny (gimnazjum) przypada na okres w rozwoju ucznia, gdy kończy się czas bezwzględnego akceptowania świata, w tym autorytetu rodziców i szkoły, ufnego uczenia się zasad rządzących rzeczywistością, a zaczyna okres krytycyzmu oraz intensywnego budowania własnej tożsamości, a także szukania oparcia w grupie rówieśniczej. Młody człowiek jest wrażliwy na punkcie niezależności, równocześnie nie potrafi jeszcze w pełni z niej korzystać, a nawet podświadomie się jej boi. Dlatego nauczyciel oraz wychowawca ma za zadanie pomóc mu w przejściu przez ten trudny okres, akceptując wzrastające w uczniu poczucie własnej podmiotowości, a nawet umiejętnie je podbudowując”.

Liczę na to, że mój projekt innowacji pedagogicznej wesprze w pracy również nauczycieli wychowawców, ponieważ filmy proponowane jako swojego rodzaju lektury dotyczą ważnych dla młodzieży spraw, takich jak trud dojrzewania, konflikt z nauczycielem, konflikt z rodzicem, niebezpieczeństwo narkomanii, fascynacji między dziewczyną a chłopakiem, poszukiwania odrębności wśród rówieśników, poszukiwania własnej przestrzeni w domu, w ojczyźnie, rozumienia spraw dorosłych, budowania przyjaźni, itp. Taki rodzaj edukacji będzie też w jakiejś mierze odpowiedzią szkoły na słowa Andrzeja Wajdy wypowiedziane w jednym z wywiadów zamieszczonych w „Wyzwaniach" nr 9/1999.
„(…) jest rzeczą nienaturalną, żeby młodzież, która coraz więcej filmów ogląda, nie wiedziała, jak one są zrobione (…)”

Beata Lipowicz
nauczycielka języka polskiego
Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.