sobota, 24 sierpień 2019

Rola zajęć umuzykalniających we wczesnej edukacji

Posted On czwartek, 26 listopad 2015 10:01 Napisane przez Sylwia Pyrc

Jak pokazują badania, muzyka pozytywnie wpływa na ogólny rozwój intelektualny dziecka. Przez ostatnie kilka lat jako nauczyciel oraz animator starałam się rozwijać tę myśl w sposób praktyczny.

Prowadziłam zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci do 6. roku życia w ramach innowacyjnej teorii uczenia się muzyki amerykańskiego profesora, pedagoga i jazzmana Edwina Eliasa Gordona.

Metoda ta stała się drogowskazem do mojej dalszej pracy z dziećmi. Współpraca z Fundacją Kreatywnej Edukacji Dziecka i członkostwo w Polskim Towarzystwie Edwina Eliasa Gordona pokazały mi jak ważną rolę w edukacji dzieci odgrywa muzyka.

Pracując w Centrum Kultury i Sztuki prowadziłam Akademię Malucha ”Bajkolandię”, Sępoleński Uniwersytet Dziecka, przedsięwzięcie mające na celu nieskrępowany rozwój intelektualny dzieci oraz wspieranie rodziców w codziennej trosce o właściwy rozwój ich pociech. Dzięki pracy w kulturze zauważyłam jak ważne w edukowaniu dzieci jest właściwe podejście do zagadnienia, które chcemy im przekazać. To my nauczyciele, stosując różne metody i techniki nauczania, musimy stawać się mentorami dla swoich uczniów, tak aby chcieli podążać za nami i nie bać się przekraczać drzwi do nie zawsze dla nich zrozumiałego świata.

Obecnie, pracując w Szkole Podstawowej jako wychowawca klasy I, staram się przemycać bagaż doświadczeń i wiedzy, który zdobyłam. Muzyka jako jedna z dziedzin sztuki doskonale pozwala na przeplatanie jej z innymi naukami. Dzięki kreatywności i pomysłowości każdy nauczyciel może przekazać wiedzę swoim uczniom w sposób nietuzinkowy a jednocześnie bardzo zrozumiały dla dziecka. Tak też staram się czynić, prowadząc dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Lipce zajęcia muzyczno-rytmiczne „GORDONKI” w ramach Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie. Staram się wcielać w różne postacie. Doskonałym przykładem jest chociażby muzyczna opowieść o „Babci Klawiaturze”. Odwiedzamy z uczniami wyjątkowe miejsca i uczestniczymy w nietypowych zajęciach, np. w warsztatach ceramiki użytkowej oraz zajęciach z pedagogiki cyrku.

Muzyka w mojej pracy zawsze odgrywa ważną rolę. Pokazuje jednocześnie, że można ją integrować z innymi dziedzinami w edukacji i absolutnie nie należy się bać wykorzystywania muzyki w swojej codziennej pracy - do czego zachęcam wszystkich nauczycieli.

Sylwia Pyrc
nauczycielka kształcenia zintegrowanego i nauczania muzyki
Szkoła Podstawowa w Lipce

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.