niedziela, 21 lipiec 2019

Blogosfera to nie błogosfera…

Posted On czwartek, 30 kwiecień 2015 09:15 Napisane przez Danuta Kitowska

lBog to nie pamiętnik, czy dziennik, jakie tworzyliśmy będąc małolatami, pisany dla siebie i chowany na dno szuflady. Blog pisany jest z myślą o czytelnikach. Nie do końca jest więc szczery i obiektywny, gdyż czasami nie do końca świadomie, autor tworzy pewną kreację siebie.

Blogowanie wymaga sporej wiedzy o blogowaniu i warto ją czerpać od praktyków. Profesjonalne blogowanie jest dziś źródłem sławy i pieniędzy. Dlaczego więc nie może uatrakcyjnić edukacji?
Pisanie blogów jest znakomitą praktyką w zakresie ćwiczenia kreatywności,  rozwijania słownictwa, formułowania swoich opinii i ocen.  Warte jest zastosowania w pracy z uczniem zdolnym i tym, który ma pasję, a nie do końca realizuje się podczas wypowiedzi pisemnych, czy też uczniem nieśmiałym za to obdarzonym pewnym potencjałem twórczym. To również miejsce do praktykowania, dla tych niepokornych, którzy mają swoje zdanie na każdy temat i zazwyczaj je artykułują, ale nie zastanawiają się nad wykorzystaniem siły argumentów. Przestrzeń blogowa wymusza głębszą analizę tego co się pisze, aby nie być narażonym od razu na krytyczne komentarze, uczy więc również dyscypliny wypowiedzi a także stosowania netykiety. Może być także swoistym wentylem w gorszych chwilach życia czy bodźcem w budowie wyższej samooceny naszych uczniów.
Blogi to nie tylko edukacyjne przestrzenie dla samych blogerów. Walory edukacyjne odkrywa się, stosując blogowe teksty jako źródła informacji na zajęciach różnych przedmiotów w szkole czy uczelni. I tutaj pojawia się bardzo ważna rola nauczyciela, który musiałby pomóc młodym ludziom poruszać się po blogowej mapie, stosując za azymut wartościowanie. Konieczne jest jednak znalezienie równowagi pomiędzy tym co uznawane jest powszechnie za jedynie poprawne;)
I tak najlepszy blog roku 2014 http://kulturawplot.pl/ traktujący o kulturze,

warto zderzyć z bardzo popularnym blogiem  http://jestkultura.pl/, poświęconym m.in. kulturze szeroko pojętej.

No i tu pojawia się problem, gdyż nauczyciele rzadko są blogerami, a nawet czytelnikami blogów, zatem ich wiedza o blogosferze jest dość skromna. Po lekcje blogowania dla ambitnych nauczycieli warto udać się do Tomka Tomczyka (http://jasonhunt.pl), autora znakomitych książek „Bloger i social media”, „Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj”.
O książkach T.Tomczyka w następnych odcinkach.

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.