wtorek, 19 listopad 2019

Lepsze wrogiem przyjacielem dobrego, czyli jak się uczyć?

Uczymy się całe życie i to nie tyle jest leitmotiv rozpoczynający wiele tekstów dotyczących edukacji, ale po prostu FAKT. Przez całe lata zbieramy doświadczenia, wiemy, że łatwiej nam uczyć się wczesnym rankiem, gdy w domu jeszcze cicho lub nocą, gdy już wszyscy śpią, a z radia sączy się przyjemna muzyka. Ucząc się zakreślamy ważniejsze fragmenty „neonowym” markerem lub przyklejamy kolorowe karteczki w miejscu, które chcemy zapamiętać.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 w Pile z Oddziałami Integracyjnymi.

Akcja: Podczas zajęć technicznych przygotowujemy się do zdobycia karty rowerowej. Dziś zastanawialiśmy się, gdzie powinien jeździć rowerzysta.

Uczestnicy: dzieci z grupy ZUCHY i ich rodzice.

Cel główny: Upowszechnianie edukacji czytelniczej wśród dzieci i dorosłych.

Strona 1 z 5

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.