poniedziałek, 16 wrzesień 2019
Republika Edukacji

Republika Edukacji

Materiały konferencyjne - Republika Edukacji 5.

poniedziałek, 09 styczeń 2017 06:12

Konferencja RE5 2017 - prelegenci

 21 stycznia 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI

niedziela, 08 styczeń 2017 05:55

Konferencja RE5 2017 - program

21 stycznia 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI

wtorek, 22 sierpień 2017 03:25

Granice Polski na przestrzeni wieków

Zobacz jak zmieniały się granice Polski na przestrzeni wieków.

W dniu 7 czerwca 2016r. z inicjatywy Starosty Pilskiego i Czarnkowsko -Trzcianeckiego odbyła się Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu północnej Wielkopolski. W spotkaniu wzięli udział pracodawcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, szkół, organów prowadzących szkoły i placówki, związków zawodowych, zrzeszeń pracodawców oraz dyrektorów i nauczycieli z powiatów: pilskiego, czarnkowsko - trzcianeckiego, złotowskiego i chodzieskiego.

czwartek, 04 czerwiec 2015 15:06

Od początku... - Leszek Surówka

"Od początku..." - Leszek Surówka, Instytut Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.