wtorek, 19 listopad 2019

Idea szkolnictwa zawodowego i dualnego we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej.
prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

Studia dualne - kształcenie we współpracy z biznesem, gwarancją sukcesu na rynku pracy.
dr inż. Piotr Gorzelańczyk, zastępca dyrektora Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, koordynator studiów dualnych w Instytucie Politechnicznym.

Modernizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia praktyka.
Jan Palacz, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, ekspert w zakresie modernizacji podstaw programowych i opisu Polskiej Ramy Kwalifikacji dla zawodów.

Podsumowanie Konferencji.
Łucja Zielińska, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile.

Kształcenie ponadpodstawowe w świetle planowanych uregulowań prawnych.
Mirosław Dzieniszewski, dyrektor Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile.

Wystąpienie Eligiusza Komarowskiego Starosty Pilskiego.

Oblicza nowoczesnej szkoły zawodowej.
Piotr Halama, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN w Pile.

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski.

"Proces przygotowania klas patronackich i rozwiązań współpracy z firmą STEICO” - Mirosław Mantaj, kierownik Działu Kadr i Płac STEICO Sp. z o. o.; Jan Palacz, dyrektor ZSP  im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski.

„Partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji” - dr Danuta Kitowska, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski.

Kształcenie zawodowe w "Dolinie Noteci", Agnieszka Kuszyńska.

Strona 1 z 3

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.