sobota, 24 sierpień 2019

Konferencja profilaktyczna „Bezpieczeństwo w sieci oraz przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym dzieci i młodzieży”.

„Psychologiczne aspekty cyberprzemocy wobec małoletnich” - nadkom. Ewa Mańka, Szkoła Policji w Pile.

Dział: PSB1 2016

Konferencja profilaktyczna „Bezpieczeństwo w sieci oraz przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym dzieci i młodzieży”.

"Jak rzetelnym źródłem wiedzy jest forum internetowe, czyli zagrożenia zrównania specjalistów z amatorami”- dr Wojciech Strzelecki, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Trzciance.

Dział: PSB1 2016
środa, 08 czerwiec 2016 14:13

Bezpieczeństwo osobiste w sieci (videocast)

Konferencja profilaktyczna „Bezpieczeństwo w sieci oraz przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym dzieci i młodzieży”.

„Bezpieczeństwo osobiste w sieci” - st. sierż. Radosław Słabaczewski, Szkoła Policji w Pile.

Dział: PSB1 2016

Konferencja profilaktyczna „Bezpieczeństwo w sieci oraz przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym dzieci i młodzieży”. Podsumowanie projektu Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa - Piotr Halama, Fundacja Marchewkowe Pole.

Dział: PSB1 2016

Konferencja #Profilaktyczna2016 - 24.05.2016 r.

Dział: PSB1 2016
piątek, 13 maj 2016 13:54

Konferencja #Profilaktyczna2016

Fundacja Marchewkowe Pole i Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę oraz Szkołą Policji w Pile organizują konferencję profilaktyczną „Bezpieczeństwa w sieci oraz przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym dzieci i młodzieży”.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa, współfinansowanego ze środków The Velux Foundations Villum Kann Rasmussen Fonden,
w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Zapraszamy nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego i powiatów ościennych. Konferencja jest bezpłatna.

Konferencja odbędzie się 24.05.2016 r. w godzinach 9.30 - 13.00 w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.

Dział: PSB1 2016

Cele konferencji:

Celem konferencji jest propagowanie szkolnictwa zawodowego oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami zawodowymi powiatu pilskiego i regionu. Ważnym celem jest również powołanie Partnerstwa na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. Cele konferencji wpisują się w politykę oświatową państwa oraz Roku Zawodowców.

Konferencja „Zawodowcy - zawodowcom - razem budujmy lepszą przyszłość” - szczegółowy harmonogram konferencji.

Konferencja „Zawodowcy - zawodowcom - razem budujmy lepszą przyszłość”.

czwartek, 04 czerwiec 2015 15:28

Wow - kolejna reforma! - Łucja Zielińska

"Wow - kolejna reforma!" - Łucja Zielińska, Powiatowe Centrum Edukacji w Pile.

Strona 3 z 5

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.