niedziela, 21 lipiec 2019

Materiały konferencyjne - Republika Edukacji 5.

poniedziałek, 09 styczeń 2017 06:12

Konferencja RE5 2017 - prelegenci

 21 stycznia 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI

niedziela, 08 styczeń 2017 05:55

Konferencja RE5 2017 - program

21 stycznia 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.