wtorek, 19 listopad 2019

KONTAKT

WYDAWCA

Fundacja Marchewkowe Pole

ul. Ogrodowa 23

64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA

Republika Edukacji

ul. Ogrodowa 23

64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY

Piotr Halama

piotrhalama@gmail.com

Tel.: +48 602 41 72 72

Formularz kontaktowy

Republika Edukacji
Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Współpraca:
Centrum HALAMA.

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.