Kontakt

Pytania? Sugestie? Napisz!

O stronie

Image
REPUBLIKA EDUKACJI
 
"W dawnych czasach" czasopismo elektroniczne poświęcone tematyce edukacyjnej. Powstało w 2015 roku a wydawcą była Fundacja Marchewkowe Pole. Dzisiaj to bardziej blog o tematyce edukacyjnej.
 
PIOTR HALAMA (piotrhalama.pl)
Parafrazując tekst z klasycznej polskiej komedii można powiedzieć, że z zawodu, "z zawodu to jestem nauczycielem". Dodam, że od ponad 29 lat. Ukończyłem nauki społeczne o specjalności administracja samorządowa plus kilka innych kierunków studiów.
Przemaszerowałem w pracy zawodowej przez wszystkie szczeble edukacji, ucząc w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych oraz prowadząc ćwiczenia na wyższej uczelni. 10 lat pełniłem funkcję wicedyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile. Przez chwilę byłem także przedsiębiorcą. Związany jestem z Fundacją Marchewkowe Pole. Sympatyzuję z ruchami miejskimi. Prowadzę czasopismo Trzcianecka Ulica.
Obecnie pełnię funkcje dyrektora i nauczyciela logistyki w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.
Lubię i znam się na elearningu. Jestem menadżerem zarządzania informacją. Audytorem ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji) i Risk Managerem ISO 31000 (zarządzanie ryzykiem).

Grafika na stronie: AGNIESZKA HALAMA (centrumhalama.pl)

Kontakt

Pytania? Sugestie? Napisz!


FORMULARZ

Znajdź mnie

Copyright © Piotr Halama