poniedziałek, 16 wrzesień 2019

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski.

"Szkolnictwo zawodowe dzisiaj” - wprowadzenie do Debaty - Łucja Zielińska, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski.

Wystąpienia Pana Tadeusza Teterusa Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego i Pana Eligiusza Komarowskiego Starosty Pilskiego.

Konferencja profilaktyczna „Bezpieczeństwo w sieci oraz przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym dzieci i młodzieży”.

„Psychologiczne aspekty cyberprzemocy wobec małoletnich” - nadkom. Ewa Mańka, Szkoła Policji w Pile.

Strona 6 z 14

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.