poniedziałek, 22 październik 2018

Konferencja „Zawodowcy - zawodowcom - razem budujmy lepszą przyszłość” - szczegółowy harmonogram konferencji.

Cele konferencji:

Celem konferencji jest propagowanie szkolnictwa zawodowego oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami zawodowymi powiatu pilskiego i regionu. Ważnym celem jest również powołanie Partnerstwa na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. Cele konferencji wpisują się w politykę oświatową państwa oraz Roku Zawodowców.

Strona 7 z 7

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 348