wtorek, 19 listopad 2019

Podsumowanie Konferencji - Łucja Zielińska (videocast)

Posted On środa, 11 styczeń 2017 15:21 Napisane przez Republika Edukacji

Podsumowanie Konferencji.
Łucja Zielińska, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile.

Festiwal Zawodów. Konferencja „Wybierz przyszłość - wybierz zawód”.

Piła, 8 grudnia 2016 r.

Media

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.