poniedziałek, 16 wrzesień 2019

Konferencja „Zawodowcy - zawodowcom - razem budujmy lepszą przyszłość” (fotorelacja)

Posted On czwartek, 04 czerwiec 2015 15:33 Napisane przez Republika Edukacji

Konferencja „Zawodowcy - zawodowcom - razem budujmy lepszą przyszłość”.

Fotorelacja z konferencji.

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.