poniedziałek, 22 lipiec 2019

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski.

„Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe” - dobre praktyki - Grzegorz Bogacz, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski.

"Szkolnictwo zawodowe dzisiaj” - wprowadzenie do Debaty - Łucja Zielińska, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski.

Wystąpienia Pana Tadeusza Teterusa Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego i Pana Eligiusza Komarowskiego Starosty Pilskiego.

Strona 2 z 4

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.