poniedziałek, 14 październik 2019

Debata Oświatowa 2016 - „Partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji” - dr Danuta Kitowska

Posted On wtorek, 14 czerwiec 2016 15:06 Napisane przez Republika Edukacji

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski.

„Partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji” - dr Danuta Kitowska, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Organizatorzy Debaty: Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki, Powiat Pilski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, Powiatowe Centrum Edukacji w Pile.

Partnerzy Debaty:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Philips Lighting Poland S.A., Exalo Drilling S.A., STEICO CEE Sp. z o.o., Zakład Rolniczo - Przemysłowy "Farmutil HS" S.A., Powszechna Spółdzielnia Spożywców "SPOŁEM" w Pile, GRAPIL Piła, Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile.

Piła, 7 czerwca 2016 r.

Media

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.