niedziela, 21 lipiec 2019

Fundacja Marchewkowe Pole i Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę oraz Szkołą Policji w Pile organizują konferencję profilaktyczną „Bezpieczeństwa w sieci oraz przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym dzieci i młodzieży”.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa, współfinansowanego ze środków The Velux Foundations Villum Kann Rasmussen Fonden,
w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Zapraszamy nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli instytucji i organizacji z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego i powiatów ościennych. Konferencja jest bezpłatna.

Konferencja odbędzie się 24.05.2016 r. w godzinach 9.30 - 13.00 w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.

Strona 2 z 2

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.