wtorek, 19 listopad 2019

Wesołych Świąt

Posted On niedziela, 23 grudzień 2018 06:37 Napisane przez Piotr Halama

Spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia życzę pięknie.

Plus wypoczynku laughing

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.