wtorek, 19 listopad 2019

Galia vel Cziko - mój ukochany pies...

Posted On niedziela, 08 październik 2017 05:44 Napisane przez Piotr Halama

Cziko... ciągle stanowi część naszego życia...

Ciekawe jak mu się żyje po drugiej stronie tęczy...

Galia 6 lat temu w Opolu.

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.