RE! PIOTR HALAMA

Parafrazując tekst z klasycznej polskiej komedii można powiedzieć, że z zawodu, "z zawodu to jestem nauczycielem". Dodam, że od ponad 30 lat.
Ukończyłem nauki społeczne o specjalności administracja samorządowa plus kilka innych kierunków studiów.

Przemaszerowałem w pracy zawodowej przez wszystkie szczeble edukacji, ucząc w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych oraz prowadząc ćwiczenia na wyższej uczelni.

10 lat pełniłem funkcję wicedyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile i 5 lat funkcję dyrektora Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile.


Obecnie pełnię funkcje wicedyrektora i nauczyciela logistyki w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Lubię i znam się na elearningu. Jestem menadżerem zarządzania informacją. Audytorem ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji) i Risk Managerem ISO 31000 (zarządzanie ryzykiem).

RE! TWITTER