01. ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

Image

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu usługi.

Image

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.
Administratorem danych osobowych jest Centrum Halama - Agnieszka Halama; ul. Ogrodowa 23, 64 - 980 Trzcianka; NIP 7631757816; REGON 300610195.

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu usługi.